Erecode en Klachtenprotocol

Implementatie Erecode

Tijdens de jaardag in april 2018 heeft de ledenvergadering unaniem de Erecode vastgesteld. Met deze code wil de VVM de kwaliteiten van mindfulness borgen voor de samenleving (trainers, deelnemers, zorgverzekeraars, bedrijfsleven, overheid e.a.). Voor de implementatie heeft het bestuur besloten een termijn te hanteren tot eind 2018. Dan wordt verwacht dat elke VVM-trainer in lijn met de code werkt. 

Het bestuur zal in 2018 de implementatie ondersteunen door speciale nieuwsbrieven. Deze bevorderen ieders bewustwording om de eigen praktijk nog eens tegen het licht te houden. Mogelijk heeft deze nog een enkele aanpassing nodig. De nieuwsbrieven zullen op onderdelen zowel nadere informatie als concrete mogelijkheden aanreiken.    

In het najaar zal aan elke gecertificeerde VVM-trainer gevraagd worden een checklist in te vullen en deze voor het eind van het jaar aan het secretariaat retour toe te zenden. Deze bevestigt dat praktijk en code met elkaar in overeenstemming zijn. 

De Erecode zal deel gaan uitmaken van de certificering van nieuwe trainers. Ook bij de procedure voor hercertificering zal deze met ingang van 2019 worden meegenomen.

Zijn er vragen m.b.t. de Erecode en/of de implementatie mail ze dan naar het secretariaat: . Het bestuur zal ze beantwoorden en indien dit voor meer mensen interessant is er gewag van maken in de nieuwsbrieven. 

Advies:

  • Bestudeer binnenkort de Erecode;
  • check of je trainerspraktijk er mee in overeenstemming is;
  • waar dit niet het geval is; ga er vanaf nu mee aan de slag!

Laten we zo samen de kwaliteit van de VVM en haar trainers onderstrepen door mindful te werken.

© 2018 VVM | website door Futuron 
Partners