Erecode 

Erecode waarborgt kwaliteit

In 2018 heeft de ledenvergadering unaniem de Erecode vastgesteld. Met deze code wil de VVM de kwaliteiten van mindfulness borgen voor de samenleving (mindfulness professionals, deelnemers, zorgverzekeraars, bedrijfsleven, overheid e.a.). Van elk lid en gecertificeerde mindfulness professionals in het bijzonder wordt de naleving van deze code verwacht.

Vanaf 1 juli 2019 maakt de naleving van de Erecode deel uit van de certificering als mindfulness professional. Ook bij hercertificering, telkens na vier jaar, zal de professional middels een checklist opnieuw moeten beamen in overeenstemming met de code te werken.

De Erecode bevat o.a.:

  • belangrijke richtlijnen t.a.v. respect, integriteit, privacy en omgangsvormen
  • kwaliteitseisen gesteld aan de professional waaronder zijn benadering van cliënten
  • richtlijnen bij het runnen van een zakelijke praktijk
  • een kader voor alle faciliteiten die een professional inzet
  • een uitgebreid klachtenprotocol met een meldingsplicht voor elke professional
  • de spelregels voor certificering en hercertificering
  • hoe de naleving van de code binnen de VVM gewaarborgd wordt.

Heeft u een klacht omtrent het handelen van één van onze leden dan wijzen wij u op het uitgebreide klachtenprotocol dat u vindt in de Erecode. Daar staat helder omschreven waar u dit kunt melden en hoe vervolgens een klacht behandeld wordt.

Zijn er vragen of opmerkingen m.b.t. de Erecode mail ze dan naar het secretariaat: Het bestuur waardeert uw reactie en zal spoedig met u contact opnemen.

© 2018 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners