Erecode staat voor kwaliteit

Implementatie Erecode

In april 2018 heeft de ledenvergadering unaniem de Erecode vastgesteld. Met deze code wil de VVM de kwaliteiten van mindfulness borgen voor de samenleving (professionals, deelnemers, zorgverzekeraars, bedrijfsleven, overheid e.a.). Verwacht wordt dat elke VVM-professional in lijn met de code werkt. 

Voor een goede implementatie zal de Erecode voortdurend onder de aandacht van de leden gebracht worden. Door als VVM professional volgens deze code te werken ontstaat een stevige basis voor kwaliteit in de praktijk. Het is belangrijk dat potentiële deelnemers en opdrachtgevers kunnen zien waar de VVM professional voor staat. Als vereniging kunnen we zo oprecht alle door de VVM gecertificeerde professionals onder de aandacht brengen bij derden, zoals bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars. De Erecode is in overeenstemming met het document ‘Ethics for Teachers and Teacher Trainers’, aangereikt door de Europese koepelorganisatie EAMBA. Dit maakt de code tot een krachtig instrument waar professionals mee voor de dag kunnen komen.

In 2019 zal een checklist ontwikkeld worden waarmee iedere professional voortdurend zijn praktijk zelf kan beoordelen. Het voldoen aan de Erecode zal voortaan ook deel uit maken van de voorwaarden tot certificering en later hercertificering. 

Wat zoal in de Erecode staat:

  • belangrijke richtlijnen t.a.v. respect, integriteit, privacy en omgangsvormen
  • kwaliteitseisen gesteld aan de professional waaronder de benadering van cliënten
  • richtlijnen bij het runnen van een zakelijke praktijk
  • een kader voor alle faciliteiten die een professional inzet
  • een uitgebreid klachtenprotocol met een meldingsplicht voor elke professional
  • de spelregels voor certificering en hercertificering
  • hoe de naleving van de code binnen de VVM gewaarborgd wordt.

Bij een klacht omtrent het handelen van één van onze leden wijzen wij graag op het uitgebreide klachtenprotocol dat staat in de Erecode. Daar staat helder omschreven waar een klacht kan worden gemeld en hoe deze vervolgens wordt behandeld.

Zijn er vragen of opmerkingen over de Erecode, mail ze dan naar het secretariaat.
Het bestuur waardeert ieders reactie en zal spoedig daarop reageren.

© 2018 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners